BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

Công suất : 3.7 kw

Điện áp : 380V

Cột áp : 18 m

Lưu lượng : 1.44 m3/phút

 

Máy bơm chìm nước thải xây dựng bơm bùn...

Công suất : 22 Kw

Điện áp : 380V

Cột áp tối đa : 30m

Lưu lượng tối đa : 5 m3/phút

 

Máy bơm chìm nước thải xây dựng bơm bùn...

Công suất : 22KW

Điện áp : 380V

Cột áp tối đa : 34m

Lưu lượng tối đa : 3.7 m3/phút

 

Máy bơm chìm nước thải xây dựng bơm bùn...

Công suất : 15 KW

Điện áp : 380V

Cột áp tối đa : 21.5m

Lưu lượng tối đa : 4.11 m3/phút

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG LOẠI ĐẨY...

Công suất: 110KW

Cột áp H (m): 107

Lưu lượng (m3/p): 6.5

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG LOẠI ĐẨY...

Công suất: 110KW

Cột áp H (m): 177

Lưu lượng (m3/p): 3

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

Công suất: 45KW

Cột áp H (m): 47

Lưu lượng (m3/h): 8.3

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI HS2.4S...

Công suất: 0.40KW

Cột áp H (m): 12

Lưu lượng (m3/h): 0.21

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 18

Lưu lượng (m3/h): 0.3

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 18

Lưu lượng (m3/h): 0.3

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

Công suất: 0.40KW

Cột áp H (m): 12

Lưu lượng (m3/h): 0.21

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 18

Lưu lượng (m3/h): 0.3

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 18

Lưu lượng (m3/h): 0.3

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI NK2-15...

Công suất: 1.5KW

Cột áp H (m): 20

Lưu lượng (m3/h): 0.42

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI NK2-22...

Công suất: 2.2KW

Cột áp H (m): 24

Lưu lượng (m3/h): 0.53

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI KTV2-8...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 15

Lưu lượng (m3/h): 0.32

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

Công suất: 1.5KW

Cột áp H (m): 20

Lưu lượng (m3/h): 0.43

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

Công suất: 2.2KW

Cột áp H (m): 24

Lưu lượng (m3/h): 0.53