BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

  Công suất : 3.7 kw

  Điện áp : 380V

  Cột áp : 18 m

  Lưu lượng : 1.44 m3/phút

   

  Máy bơm chìm nước thải xây dựng bơm bùn...

  Công suất : 22 Kw

  Điện áp : 380V

  Cột áp tối đa : 30m

  Lưu lượng tối đa : 5 m3/phút

   

  Máy bơm chìm nước thải xây dựng bơm bùn...

  Công suất : 22KW

  Điện áp : 380V

  Cột áp tối đa : 34m

  Lưu lượng tối đa : 3.7 m3/phút

   

  Máy bơm chìm nước thải xây dựng bơm bùn...

  Công suất : 15 KW

  Điện áp : 380V

  Cột áp tối đa : 21.5m

  Lưu lượng tối đa : 4.11 m3/phút

   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG LOẠI ĐẨY...

  Công suất: 110KW

  Cột áp H (m): 107

  Lưu lượng (m3/p): 6.5

   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG LOẠI ĐẨY...

  Công suất: 110KW

  Cột áp H (m): 177

  Lưu lượng (m3/p): 3

   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

  Công suất: 45KW

  Cột áp H (m): 47

  Lưu lượng (m3/h): 8.3

   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI HS2.4S...

  Công suất: 0.40KW

  Cột áp H (m): 12

  Lưu lượng (m3/h): 0.21

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 18

  Lưu lượng (m3/h): 0.3

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 18

  Lưu lượng (m3/h): 0.3

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

  Công suất: 0.40KW

  Cột áp H (m): 12

  Lưu lượng (m3/h): 0.21

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 18

  Lưu lượng (m3/h): 0.3

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 18

  Lưu lượng (m3/h): 0.3

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI NK2-15...

  Công suất: 1.5KW

  Cột áp H (m): 20

  Lưu lượng (m3/h): 0.42

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI NK2-22...

  Công suất: 2.2KW

  Cột áp H (m): 24

  Lưu lượng (m3/h): 0.53

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI KTV2-8...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 15

  Lưu lượng (m3/h): 0.32

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

  Công suất: 1.5KW

  Cột áp H (m): 20

  Lưu lượng (m3/h): 0.43

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG TSURUMI...

  Công suất: 2.2KW

  Cột áp H (m): 24

  Lưu lượng (m3/h): 0.53