BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-3703FG

Công suất : 3.7 kw

Điện áp : 380V

Cột áp : 24m

Lưu lượng : 550 lít/phút

 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-1503FG

Công suất : 1.5 kw

Điện áp : 380V

Cột áp : 22 m

Lưu lượng : 370 lít/phút

 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753FG

Công suất : 0.75 kw

Điện áp : 380V

Cột áp : 16 m

Lưu lượng : 300 lít/phút

 
56,482,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-3703PG

Công suất : 3.7 kw

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 580 lít/phút

Cột áp : 35 m

 
83,950,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-2203PG

Công suất : 2200 W

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 480 lít/phút

Cột áp : 30m

 

 
68,614,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-1503PG

Công suất : 1500W

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 450 lít/phút

Cột áp : 25 m

 
55,393,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753PG

Công suất : 750W

Điện áp : 380V / 3 pha

Lưu lượng : 350 lít/phút

Cột áp : 16 m

 
29,356,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-403PG

Công suất : 370W

Điện áp : 380V / 3 pha

Lưu lượng : 250 lít/phút

Cột áp : 11 m

 
21,346,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-300PE

Công suất : 300W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 130 lít/phút

Cột áp : 12 m

 
9,957,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PES

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 110 lít/phút

Cột áp : 8 m

 
7,496,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PEH

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 110 lít/phút

Cột áp : 8 m

 
7,668,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-150PE

Công suất : 150W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 70 lít/phút

Cột áp : 8m

 
6,351,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-052PE

Công suất : 50W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 40 lít/phút

Cột áp : 5.5 m

 
3,725,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-051NE

Công suất : 50W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 15 lít/phút

Cột áp : 10m

 
3,720,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-030PE

Công suất : 30W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 15 lít/phút

Cột áp : 2.5 m

 
3,424,000 vnđ