BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush EFD-75T

Model : EFD-75T

Công suất : 7.5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 78 (m3/H)

Cột áp : 25.5 H(m)3

 
23,475,000 vnđ

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush EFSD-50T

Model : EFSD-50T

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 69 (m3/H)

Cột áp : 19 H(m)3

 

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush EFSD-30T

Model : EFSD-30T

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 42 (m3/H)

Cột áp : 19 H(m)3

 

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush EFD-50T

Model : EFD-50T

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 69 (m3/H)

Cột áp : 19 H(m)3

 
17,488,000 vnđ

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush EFD-30T

Model : EFD-30T

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 42(m3/H)

Cột áp : 19 H(m)3

 
11,975,000 vnđ

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush EFD-20T

Model : EFD-20T

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 39 (m3/H)

Cột áp : 15 H(m)3

 
9,813,000 vnđ

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush EFD-20

Model : EFD-20

Công suất : 2 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 39 (m3/H)

Cột áp : 15 H(m)3

 
10,265,000 vnđ

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush EFD-10A

Model : EFD-10A

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 24 (m3/H)

Cột áp : 11.5 H(m)3

 

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush...

Model : EFD-10(T)

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220/380 V

Lưu lượng : 24 (m3/H)

Cột áp : 11.5 H(m)3

 
6,615,000 vnđ

Bơm chìm hố móng nạo vét bùn Evergush EFD-05

Model : EFD-05

Công suất : 1/2 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 18 (m3/H)

Cột áp : 8.5 H(m)3

 
5,363,000 vnđ