BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-17...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL20-17

 • Công suất : 25 HP

 • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

 • Cột áp : 219 - 190 m

GIÁ BÁN: 35.789.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
35,789,091 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL20-14

 • Công suất : 20 HP

 • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

 • Cột áp : 180 - 156 m

GIÁ BÁN: 32.720.909 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
32,720,909 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-12...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL20-12

 • Công suất : 20 HP

 • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

 • Cột áp : 154 - 133 m

GIÁ BÁN: 29.293.636 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
29,293,636 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-16...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL16-16

 • Công suất : 20 HP

 • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

 • Cột áp : 210 - 174 m

GIÁ BÁN: 30.091.818 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
30,091,818 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL16-14

 • Công suất : 20 HP

 • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

 • Cột áp : 184 - 152 m

GIÁ BÁN: 27.344.545 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
27,344,545 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-12...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL16-12

 • Công suất : 15 HP

 • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

 • Cột áp : 157 - 130 m

GIÁ BÁN: 25.137.273 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
25,137,273 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-16...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL12-16

 • Công suất : 15 HP

 • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

 • Cột áp : 183 - 162 m

GIÁ BÁN: 24.464.545 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
24,464,545 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL12-14

 • Công suất : 15 HP

 • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

 • Cột áp : 160 - 140 m

GIÁ BÁN: 22.952.727 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
22,952,727 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-12...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL12-12

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

 • Cột áp : 137 - 121 m

GIÁ BÁN: 20.255.455 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
20,255,455 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-20...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-20

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 200 - 175 m

GIÁ BÁN: 22.709.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
22,709,091 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-18...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-18

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 182 - 157 m

GIÁ BÁN: 21.589.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
21,589,091 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-16...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-16

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 161 - 139 m

GIÁ BÁN: 19.830.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
19,830,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-14

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 141 - 122 m

GIÁ BÁN: 18.865.455 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
18,865,455 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-12...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-12

 • Công suất : 5.5 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 120 - 104 m

GIÁ BÁN: 16.227.273 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
16,227,273 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-22...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL4-22

 • Công suất : 5.5 HP

 • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

 • Cột áp : 200 - 160 m

GIÁ BÁN: 14.379.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
14,379,091 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-19...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL4-19

 • Công suất : 5.5 HP

 • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

 • Cột áp : 171 - 137 m

GIÁ BÁN: 12.394.545 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
12,394,545 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-16...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL4-16

 • Công suất : 4 HP

 • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

 • Cột áp : 144 - 115 m

GIÁ BÁN: 9.779.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
9,779,091 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL4-14

 • Công suất : 4 HP

 • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

 • Cột áp : 126 - 101 m

GIÁ BÁN: 9.235.455 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
9,235,455 vnđ