BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm sục khí chìm Evak EJ-5.75

Công suất : 7.5HP

Lưu lượng : 100 m3/h

Cột áp : 4 m

Điện áp : 3 pha

 
28,670,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak ESV-5.03

Công suất : 1/3 HP

Lưu lượng : 8,4 m3/h

Cột áp : 4.5 m

Điện áp : 1pha

 
3,680,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak ESV-5.02

Công suất : 1/5 HP

Lưu lượng : 6,6 m3/h

Cột áp : 4 m

Điện áp : 1pha

 
3,320,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-200

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 24 m3/h

Cột áp : 10.3 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
8,640,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-150

Công suất : 1.5 HP

Lưu lượng : 21,6 m3/h

Cột áp : 8 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
8,080,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-100

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 15 m3/h

Cột áp : 7.7 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
5,660,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-75

Công suất : 3/4 HP

Lưu lượng : 16,2 m3/h

Cột áp : 4.6 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
5,280,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.75

Công suất : 7.5 HP

Lưu lượng : 62,4 m3/h

Cột áp : 12 m

Điện áp : 3pha

 
22,680,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.50E

Công suất : 5 HP

Lưu lượng : 27,6  m3/h

Cột áp : 16 m

Điện áp : 3pha

 
16,130,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.30 3pha

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 27 m3/h

Cột áp : 11 m

Điện áp : 3pha

 
10,330,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.30

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 27 m3/h

Cột áp : 11 m

Điện áp : 1pha

 
10,330,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.20A

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 21 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 1pha

 

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.20 3 pha

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 21 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 3pha

 
10,140,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.20E

Công suất : 2 HP

Lưu lượng max: 540 l/p

Cột áp max : 18 m

Điện áp : 1pha

 
8,930,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.10A

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 12 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 1pha

 
6,430,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.10

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 12 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
6,060,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.05A

Công suất : 1/2HP

Lưu lượng : 9 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp: 1pha/220V

 
4,750,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.05

Công suất : 1/2HP

Lưu lượng : 9 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp: 1pha/3pha

 
4,380,000 vnđ