BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải sạch APP MH-750

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 13.2 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp : 220V

 
4,300,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP MH-400

Công suất : 1/2 HP

Lưu lượng : 12.9 m3/h

Cột áp : 4 m

Điện áp : 220V

 
3,840,000 vnđ

Máy bơm nước thải sạch APP MH-250

Công suất : 1/3 HP

Lưu lượng : 9.3 m3/h

Cột áp : 3 m

Điện áp : 220V

 
3,240,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KHL-50T

Công suất : 5 HP

Lưu lượng : 34.2 m3/h

Cột áp : 20 m

Điện áp : 380V

 
18,300,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KHL-30T

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 18 m3/h

Cột áp : 20 m

Điện áp : 380V

 
12,390,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KHL-20T

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 18 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
8,840,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KHL-20

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 18 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 220V

 
9,300,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KS-50GT

Công suất : 5 HP

Lưu lượng : 55.2 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 380V

 
17,500,000 vnđ

Msy bơm chìm nước thải sạch APP KS-30GT

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 31.8 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 380V

 
12,500,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KS-30T

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 31.8 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 380V

 
11,655,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KSH-10

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 7.2 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 220V

 
6,800,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KSH-05

Công suất : 1/2 HP

Lưu lượng : 5.1 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp : 220V

 
4,210,000 vnđ