BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải sạch APP MH-750

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 16.2 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp : 220V

 
5,810,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP MH-400

Công suất : 1/2 HP

Lưu lượng : 12.9 m3/h

Cột áp : 4 m

Điện áp : 220V

 
14,052,000 vnđ

Máy bơm nước thải sạch APP MH-250

Công suất : 1/3 HP

Lưu lượng : 11.4 m3/h

Cột áp : 4 m

Điện áp : 220V

 
4,420,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KHL-50T

Công suất : 5 HP

Lưu lượng : 28 m3/h

Cột áp : 25 m

Điện áp : 380V

 
20,790,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KHL-30T

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 19 m3/h

Cột áp : 22 m

Điện áp : 380V

 
14,710,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KHL-20T

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 16 m3/h

Cột áp : 20 m

Điện áp : 380V

 
10,450,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KHL-20

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 16 m3/h

Cột áp : 20 m

Điện áp : 220V

 
11,030,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KS-50GT

Công suất : 5 HP

Lưu lượng : 37.8 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
21,480,000 vnđ

Msy bơm chìm nước thải sạch APP KS-30GT

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 24 m3/h

Cột áp : 12 m

Điện áp : 380V

 
15,140,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KS-30T

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 24 m3/h

Cột áp : 12 m

Điện áp : 380V

 
14,180,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KSH-10

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 7.2 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 220V

 
6,800,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP KSH-05

Công suất : 1/2 HP

Lưu lượng : 5.1 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp : 220V

 
4,210,000 vnđ