BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm ly tâm Lucky Pro ACT 32/160A

Công suất : 4 HP

Lưu lượng : 500 Lít/phút

Cột áp : 38 m

Điện áp: 380 V

 
5,266,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Lucky Pro ACT 32/160B

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 500 Lít/phút

Cột áp : 35.7 m

Điện áp: 380 V

 
4,631,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Lucky Pro ACT 32/160C

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 400 Lít/phút

Cột áp : 27 m

Điện áp: 380 V

 
4,167,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Lucky Pro ACM 32/160A

Công suất : 4 HP

Lưu lượng : 500 Lít/phút

Cột áp : 38 m

Điện áp: 220 V

 
5,292,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Lucky Pro ACM 32/160B

Model : ACM 32/160B

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 500 Lít/phút

Cột áp : 35.7m

 
4,703,000 vnđ

Máy bơm ly tâm LUCKY PRO ACM 32/160C

Model : ACM 32/160C

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 400 Lít/phút

Cột áp : 27m

 
4,236,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/7A...

Công suất : 5.5 HP

Điện áp : 380 V

Cột áp : 21.1 m

Lưu lượng : 1435 L/P

 
5,030,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/7A...

Công suất : 5.5 HP

Điện áp : 220 V

Cột áp : 21.1 m

Lưu lượng : 1435 L/P

 
4,843,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/7B

Công suất : 4 HP

Điện áp : 380 V

Cột áp : 19.5 m

Lưu lượng : 1350 L/P

 
4,617,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/7B...

Công suất : 4 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 19.5 m

Lưu lượng : 1350 L/P

 
4,554,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6AR...

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380V

Cột áp : 18.5 m

Lưu lượng : 1300 L/P

 
3,953,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro...

Công suất : 3 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 18.5 m

Lưu lượng : 1300 L/P

 
3,953,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6BR...

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380V

Cột áp : 14.7 m

Lưu lượng : 1200 L/P

 
3,013,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro...

Công suất : 2 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 14.7 m

Lưu lượng : 1200 L/P

 
3,013,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6A...

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380V

Cột áp : 18.5 m

Lưu lượng : 1300 L/P

 
3,802,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6A...

Công suất : 3 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 18.5 m

Lưu lượng : 1300 L/P

 
3,802,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6B...

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380V

Cột áp : 14.7 m

Lưu lượng : 1200 L/P

 
2,878,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6B...

Công suất : 2 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 14.7 m

Lưu lượng : 1200 L/P

 
2,888,000 vnđ