BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-27.5

Công suất : 10 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 24-36 (m3/H)

Cột áp : 23-37.5 H(m)3

 
19,781,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-25.5

Công suất : 7.5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 22-39 (m3/H)

Cột áp : 18-23 H(m)3

 
15,094,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-23.7

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 24-42 (m3/H)

Cột áp : 10-15.5 H(m)3

 
10,631,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-23.7H

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 24-36 (m3/H)

Cột áp : 12.5-21 H(m)3

 
10,406,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-22.2

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 24-36 (m3/H)

Cột áp : 6-12.5 H(m)3

 
8,148,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-22.2H

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 15-27 (m3/H)

Cột áp : 15-22 H(m)3

 
7,923,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-21.5

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 13.5-27 (m3/H)

Cột áp : 8-15 H(m)3

 
6,648,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-2.75

Công suất : 1 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 8-17 (m3/H)

Cột áp : 5-13 H(m)3

 
5,148,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-2.37

Công suất : 1/2 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 3-7.5 (m3/H)

Cột áp : 4-13 H(m)3

 
3,798,000 vnđ