BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX PENTAX U9SLG-750/12T...

Model : U9SLG-750/12T

Công suất : 7.5 Hp - 380V

Lưu lượng : 3.6-14.4 m3/h

Cột áp : 133.4-42.8 m

 
51,200,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM DÂN DỤNG ĐẦU GANG PENTAX PM...

Model : PM 45A

Công suất : 0.5 Hp - 220V

Lưu lượng : 0.36 - 2.4 m3/h

Cột áp : 35 - 5 m

 
3,600,000 vnđ

Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax PM 45...

Công suât : 0.5 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 35-5 m

Lưu lượng : 0.3-2.4 m3/h

 
5,100,000 vnđ

Máy bơm lưu lượng Pentx CST 100/2 (1HP)

Công suất : 1 HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-21 m3/h

Cột áp : 12.5-5.5 m

 
4,940,000 vnđ

Máy bơm li tâm đa tầng cánh đầu Inox Pentax...

Công suất: 0.9 HP

Điện áp: 220V

Lưu lượng: 0.6 - 4.8 m3/h

Cột áp: 42.8 - 13.9 m

 

 
9,000,000 vnđ

Máy bơm li tâm đa tầng cánh đầu Inox Pentax...

Công suất: 1.5 HP

Điện áp: 380V

Lưu lượng: 3.6 - 14.4 m3/h

Cột áp: 32.5 - 10.7 m

 
14,840,000 vnđ

Máy bơm li tâm đa tầng cánh đầu Inox Pentax...

Công suất: 1.2 HP

Điện áp: 380V

Lưu lượng: 2.4 - 10.8 m3/h

Cột áp: 33.9 - 10 m

 
9,100,000 vnđ

Đầu bơm Inox rời trục 2 Pole Pentax CAX80-200A

Công suất : 50HP

Lưu lượng : 96-240 m3/h

Cột áp : 59.6-46.1 m

 

Đầu bơm Inox rời trục 2 Pole Pentax CAX80-160A

Công suất : 30HP

Lưu lượng : 66-225 m3/h

Cột áp : 39.8-23.5 m

 

Đầu bơm Inox rời trục 2 Pole Pentax CAX80-160C

Công suất : 20HP

Lưu lượng  : 66-195 m3/h

Cột áp : 30.7-17.2 m

 

Đầu bơm Inox rời trục 2 Pole Pentax CAX65-250A

Công suất : 50 HP

Lưu lượng : 54-156 m3/h

Cột áp : 89.5-54 m

 

Đầu bơm Inox rời trục 2 Pole Pentax CAX65-200A

Công suất : 30HP

Lưu lượng : 54-144 m3/h

Cột áp : 61-41.7 m

 

Đầu bơm Inox rời trục 2 Pole Pentax CAX65-200C

Công suất : 20 HP

Lưu lượng : 54-132 3/h

Cột áp : 46.3-28 m

 

Đầu bơm Inox rời trục 2 Pole Pentax CAX50-250C

Công suất : 20 HP

Lưu lượng : 27-78 m3/h

Cột áp : 70.8-50.5 m

 

Đầu bơm rời trục đầu gang 4 Pole CA 80-315

Công suất : 20HP

Lưu lượng : 42-168 m3/h

Cột áp : 35-23.7 m

 

Đầu bơm rời trục đầu gang 4 Pole CA 50-315

Công suất : 15 HP

Lưu lượng : 18-102 m3/h

Cột áp : 35.3-26.5 m

 

Đầu bơm rời trục đầu gang 4 Pole Pentax CA...

Công suất : 10HP

Lưu lượng : 9-66 m3/h

Cột áp : 35-25.5 m

 

Đầu bơm rời trục Pentax CA 100 - 200A

Công suất :75 HP

Lưu lượng : 108-330 m3/h

Cột áp : 62.2-42.5 m