BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy thổi khí Fujimac MAC300R

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Áp suất  : 20 kPa

Lưu lượng : 300 lít/phút

 
14,446,000 vnđ

Máy thổi khí Fujimac MAC250R

Công suất : 186W

Điện áp : 220V

Áp suất : 20 kPa

Lưu lượng : 250 lít/phút

 
10,682,000 vnđ

Máy thổi khí Fujimac MAC200R

Công suất : 160W

Điện áp : 220V

Áp suất : 20 kPa

Lưu lượng : 200 lít/phút

 
8,091,000 vnđ

Máy thổi khí Fujimac MAC150R

Công suất : 100W

Điện áp : 220V

Áp suất : 18 kPa

Lưu lượng : 150 lít/phút

 
6,818,000 vnđ

Máy thổi khí Fujimac MAC120R

Công suất : 91W

Điện áp : 220V

Áp suất : 18 kPa

Lưu lượng : 120 lít/phút

 
6,527,000 vnđ

Máy thổi khí Fujimac MAC100R

Công suất : 80W

Điện áp : 220V

Áp suất : 18 kPa

Lưu lượng : 100 lít/phút

 
5,673,000 vnđ

Máy thổi khí Fujimac MAC80R

Công suất : 53W

Điện áp : 220V

Áp suất : 15 kPa

Lưu lượng : 80 lít/phút

 
3,400,000 vnđ

Máy thổi khí Fujimac MAC60R

Công suất : 45W

Điện áp : 220V

Áp suất : 15 kPa

Lưu lượng : 60 lít/phút

 
2,945,000 vnđ

Máy thổi khí Fujimac MAC40R

Công suất : 34W

Điện áp : 220V

Áp suất : 12kPa

Lưu Lượng : 40 lít/phút

 
2,600,000 vnđ