BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/45

Công suất: 60 HP

Cột áp: 60-38 m

Lưu lượng: 108-240 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
49,100,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/37

Công suất: 50 HP

Cột áp: 50-35.5 m

Lưu lượng: 96-210 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
40,260,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/30

Công suất: 40 HP

Cột áp: 41-28.5 m

Lưu lượng: 67-185 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
38,280,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/22

Công suất: 30 HP

Cột áp: 41-28 m

Lưu lượng: 54-144 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
29,040,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/18.5

Công suất: 25 HP

Cột áp: 30-20 m

Lưu lượng: 150-200 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
20,740,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/15

Công suất: 20 HP

Cột áp: 43-30 m

Lưu lượng: 47-78 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
21,520,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 100/11

Công suất: 15 HP

Cột áp: 35-21 m

Lưu lượng: 42-135 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
20,260,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/11

Công suất: 15 HP

Cột áp: 45-32 m

Lưu lượng: 24-72 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
19,930,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/7.5

Công suất: 10 HP

Cột áp: 25-12 m

Lưu lượng: 39-73 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
12,540,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/7.5

Công suất: 10 HP

Cột áp: 25-12 m

Lưu lượng: 39-73 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
12,540,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 100/5.5

Công suất: 7.5 HP

Cột áp: 23-12.5 m

Lưu lượng: 33-66 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
11,970,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/5.5

Công suất: 7.5 HP

Cột áp: 23-12.5 m

Lưu lượng: 33-66 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
11,620,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/5.5

Công suất: 7.5 HP

Cột áp: 23-12.5 m

Lưu lượng: 33-66 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
11,620,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/4.0

Công suất: 5.5 HP

Cột áp: 18-9.5 m

Lưu lượng: 30-44 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
9,040,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/4.0

Công suất: 5.5 HP

Cột áp: 18-9.5  m

Lưu lượng: 30-44 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
9,040,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/3.0

Công suất: 4 HP

Cột áp: 15-10 m

Lưu lượng: 25-40 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
7,850,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 50/3.0

Công suất: 4 HP

Cột áp: 23-18 m

Lưu lượng: 23-36 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
7,850,000 vnđ

Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/2.2

Công suất: 3 HP

Cột áp: 23-17  m

Lưu lượng: 17-33 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
6,670,000 vnđ