BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/45

  Công suất: 60 HP

  Cột áp: 67-70 m

  Lưu lượng: 210-195 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  45,500,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/37

  Công suất: 50 HP

  Cột áp: 55-30 m

  Lưu lượng: 180-270 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  39,650,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/30

  Công suất: 40 HP

  Cột áp: 45-25 m

  Lưu lượng: 150-270 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  37,700,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/22

  Công suất: 30 HP

  Cột áp: 35-25 m

  Lưu lượng: 150-240 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  25,350,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/18.5

  Công suất: 25 HP

  Cột áp: 30-20 m

  Lưu lượng: 150-200 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  20,740,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/15

  Công suất: 20 HP

  Cột áp: 40.6-29.8 m

  Lưu lượng: 42-144 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  18,580,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 100/11

  Công suất: 15 HP

  Cột áp: 23.5-14 m

  Lưu lượng: 60-165 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  19,500,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/11

  Công suất: 15 HP

  Cột áp: 34.6 - 21.1 m

  Lưu lượng: 42-144 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  17,550,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/7.5

  Công suất: 10 HP

  Cột áp: 24.8-15 m

  Lưu lượng: 30-132 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  11,180,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/7.5

  Công suất: 10 HP

  Cột áp: 24.8-15 m

  Lưu lượng: 30-132 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  11,180,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 100/5.5

  Công suất: 7.5 HP

  Cột áp: 21-12.3 m

  Lưu lượng: 30-120 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  11,050,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/5.5

  Công suất: 7.5 HP

  Cột áp: 21-12.3 m

  Lưu lượng: 30-120 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  10,860,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/5.5

  Công suất: 7.5 HP

  Cột áp: 30.5-16.8 m

  Lưu lượng: 21-78 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  10,860,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/4.0

  Công suất: 5.5 HP

  Cột áp: 25-16.5 m

  Lưu lượng: 15-72 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  8,480,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/4.0

  Công suất: 5.5 HP

  Cột áp: 35.6-25.4  m

  Lưu lượng: 9-39 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  8,480,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/3.0

  Công suất: 4 HP

  Cột áp: 21-12 m

  Lưu lượng: 24-60 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  7,410,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 50/3.0

  Công suất: 4 HP

  Cột áp: 30.5-18 m

  Lưu lượng: 12-36 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  7,410,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/2.2

  Công suất: 3 HP

  Cột áp: 17.5-9  m

  Lưu lượng: 21-54 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  7,410,000 vnđ