BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/45

  Công suất: 60 HP

  Cột áp: 60-38 m

  Lưu lượng: 108-240 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  49,100,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/37

  Công suất: 50 HP

  Cột áp: 50-35.5 m

  Lưu lượng: 96-210 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  40,260,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/30

  Công suất: 40 HP

  Cột áp: 41-28.5 m

  Lưu lượng: 67-185 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  38,280,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/22

  Công suất: 30 HP

  Cột áp: 41-28 m

  Lưu lượng: 54-144 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  29,040,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/18.5

  Công suất: 25 HP

  Cột áp: 30-20 m

  Lưu lượng: 150-200 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  20,740,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/15

  Công suất: 20 HP

  Cột áp: 43-30 m

  Lưu lượng: 47-78 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  21,520,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 100/11

  Công suất: 15 HP

  Cột áp: 35-21 m

  Lưu lượng: 42-135 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  20,260,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/11

  Công suất: 15 HP

  Cột áp: 45-32 m

  Lưu lượng: 24-72 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  19,930,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/7.5

  Công suất: 10 HP

  Cột áp: 25-12 m

  Lưu lượng: 39-73 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  12,540,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/7.5

  Công suất: 10 HP

  Cột áp: 25-12 m

  Lưu lượng: 39-73 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  12,540,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 100/5.5

  Công suất: 7.5 HP

  Cột áp: 23-12.5 m

  Lưu lượng: 33-66 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  11,970,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/5.5

  Công suất: 7.5 HP

  Cột áp: 23-12.5 m

  Lưu lượng: 33-66 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  11,620,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/5.5

  Công suất: 7.5 HP

  Cột áp: 23-12.5 m

  Lưu lượng: 33-66 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  11,620,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/4.0

  Công suất: 5.5 HP

  Cột áp: 18-9.5 m

  Lưu lượng: 30-44 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  9,040,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/4.0

  Công suất: 5.5 HP

  Cột áp: 18-9.5  m

  Lưu lượng: 30-44 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  9,040,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/3.0

  Công suất: 4 HP

  Cột áp: 15-10 m

  Lưu lượng: 25-40 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  7,850,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 50/3.0

  Công suất: 4 HP

  Cột áp: 23-18 m

  Lưu lượng: 23-36 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  7,850,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 65/2.2

  Công suất: 3 HP

  Cột áp: 23-17  m

  Lưu lượng: 17-33 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  6,670,000 vnđ