BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm dân dụng APP TPS-200

Công suất : 1/4 HP

Lưu lượng : 6 m3/h

Cột áp : 3 m

Điện áp : 1pha/220V

 
1,753,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP TPS-50

Công suất : 1/8 HP

Lưu lượng : 1.98 m3/h

Cột áp : 2 m

Điện áp : 1pha/220V

 
1,187,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-400A

Công suất : 1/2 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 9.3 m3/h

Cột áp : 4 m

 
2,830,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-400S

Công suất : 1/2 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 9.3 m3/h

Cột áp : 4 m

 
3,835,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-400

Công suất : 1/2 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 9.3 m3/h

Cột áp : 4 m

 
2,576,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-300

Công suất : 1/3 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 7.2 m3/h

Cột áp : 4 m

 
2,373,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-200DA

Công suất : 1/4 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 3.6 m3/h

Cột áp : 4 m

 
1,708,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-200D

Công suất : 1/4 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 3.6 m3/h

Cột áp : 4 m

 
1,348,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-200S

Công suất : 1/4 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 3.6 m3/h

Cột áp : 4 m

 
1,708,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-200A

Công suất : 1/4 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 3.6 m3/h

Cột áp : 5 m

 
1,708,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-200

Công suất : 1/4 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 3.6 m3/h

Cột áp : 5 m

 
1,399,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-100A

Công suất : 1/6 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 2.46 m3/h

Cột áp : 4 m

 
1,306,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-100

Công suất : 1/6 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 2.46 m3/h

Cột áp : 4 m

 
1,047,000 vnđ

Máy bơm chìm dân dụng APP BPS-80

Công suất : 1/10 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1.8 m3/h

Cột áp : 2.5 m

 
881,000 vnđ