BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy thổi khí Longtech LT-125 (40HP)

Model : LT-125

Công suất : 40HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-125 (30HP)

Model : LT-125

Công suất : 30HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-125S (25HP)

Model : LT-125S

Công suất : 25HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-100 (15HP)

Model : LT-100

Công suất : 15HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-100 (10HP)

Model : LT-100

Công suất : 10HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-080 (10HP)

Model : LT-080

Công suất : 10 HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-080 (7.5HP)

Model : LT-080

Công suất : 7.5 HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-065 (7.5HP)

Model : LT-065

Công suất : 7.5HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-065 (5.5HP)

Model : LT-065

Công suất : 5.5 HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-050 (5.5HP)

Model : LT-050 

Công suất : 5.5 HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-050 (3HP)

Model : LT-050

Công suất : 3HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-040 (3HP)

Model : LT-040 

Công suất : 3 HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-040 (2HP)

Model : LT-040

Công suất : 2 HP

 

Máy thổi khí Longtech LTS-032 (2HP)

Model : LTS-032

Công suất : 2 HP

 

Máy thổi khí Longtech LT-125 (không motor)

Model : LT-125

(không gồm motor)

 
64,350,000 vnđ

Máy thổi khí Longtech LT-125S (không motor)

Model : LT-125S

(không gồm motor)

 
58,770,000 vnđ

Máy thổi khí Longtech LT-100 (không motor)

Model : LT-100

(không gồm motor)

 
38,920,000 vnđ

Máy thổi khí Longtech LT-080 (không motor)

Model : LT-080

(không gồm motor)

 
34,820,000 vnđ