BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFP23.7

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 20.5 m

 
34,650,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFP22.2

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 13 m

 
33,280,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFP21.5

 • Công suất : 2 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 8.5 m

 
30,780,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFU27.5

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 26 m

 
65,230,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : 

 • Model : 80SFU25.5

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 21 m

 
63,830,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFU23.7

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng : 30 m3/h

 • Cột áp : 17.5 m

 
34,650,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFU22.2

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng : 24 m3/h

 • Cột áp : 13 m

 
33,280,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFU21.5

 • Công suất : 2 HP

 • Lưu lượng : 24 m3/h

 • Cột áp : 8.5 m

 
30,780,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục Stand Type HCP LA-28100...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-28100

 • Công suất : 100 HP

 • Lưu lượng : 4200 m3/h

 • Cột áp : 4 m

 
1,257,690,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục Stand Type HCP LA-2875...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2875

 • Công suất : 75 HP

 • Lưu lượng : 3600 m3/h

 • Cột áp : 3.5 m

 
1,180,950,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục Stand Type HCP LA-2260...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2260

 • Công suất : 60 HP

 • Lưu lượng : 1800 m3/h

 • Cột áp : 6 m

 
628,850,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục Stand Type HCP LA-2250...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : LA-2250

  • Công suất : 50 HP

  • Lưu lượng : 2280 m3/h

  • Cột áp : 4 m

 
582,980,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục HCP LA-28100 100HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-28100

 • Công suất : 100 HP

 • Lưu lượng : 4200 m3/h

 • Cột áp : 4 m

 
1,257,690,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục HCP LA-2875 75HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2875

 • Công suất : 75 HP

 • Lưu lượng : 3600 m3/h

 • Cột áp : 3.5 m

 
1,180,950,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục HCP LA-2260 60HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2260

 • Công suất : 60 HP

 • Lưu lượng : 1800 m3/h

 • Cột áp : 6 m

 
628,850,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục HCP LA-2250 50HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2250

 • Công suất : 50 HP

 • Lưu lượng : 2280 m3/h

 • Cột áp : 4 m

 
582,980,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Lưu Lượng Lớn HCP L-300A 15HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : L-300A

 • Công suất : 15 HP

 • Lưu lượng : 420 m3/h

 • Cột áp : 4.5 m

 

Máy Bơm Chìm Lưu Lượng Lớn HCP L-250A 10HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : L-250A

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 330 m3/h

 • Cột áp : 4 m

 
59,180,000 vnđ