BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-150T

Công suất : 15 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 150 (m3/H)

Cột áp : 34 H(m)

 
61,820,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-100T

Công suất : 10 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 99 (m3/H)

Cột áp : 30 H(m)

 
35,150,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-75T

Công suất : 7.5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 87 (m3/H)

Cột áp : 28.5 H(m)

 
26,630,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-50T

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 72 (m3/H)

Cột áp : 21 H(m)

 
18,540,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-30T

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 45 (m3/H)

Cột áp : 19 H(m)

 
12,440,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-30

Công suất : 3 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 45 (m3/H)

Cột áp : 19 H(m)

 
15,310,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-20T

Công suất : 2 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 39 (m3/H)

Cột áp : 17 H(m)

 
9,540,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-20

Công suất : 2 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 39 (m3/H)

Cột áp : 17 H(m)

 
10,060,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-10A

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 27.6 (m3/H)

Cột áp : 12.5 H(m)

 
7,350,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-10/10T

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220/380 V

Lưu lượng : 27.6 (m3/H)

Cột áp : 12.5 H(m)

 
6,420,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-05A

Công suất : 0.5 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 18 (m3/H)

Cột áp : 8.5 H(m)

 
5,450,000 vnđ

Máy bơm nước thải bùn loãng, hồ móng...

Model : EF-05(T)

Công suất : 0.5 HP

Điện áp : 220/380 V

Lưu lượng : 18 (m3/H)

Cột áp : 8.5 H(m)

 
4,570,000 vnđ