BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm chìm nước thải Mastra MAF-7.5P

Công suất : 10 HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 156 m3/h

Cột áp : 32 m

Kích thước họng xã : 114 mm

 

Máy bơm chìm nước thải Mastra MAF-5.5P

Công suất : 7.5 HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 144 m3/h

Cột áp : 27 m

Kích thước họng xã : 114 mm

 

Máy bơm chìm nước thải Mastra MAF-5500P

Công suất : 7.5 HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 144 m3/h

Cột áp : 27 m

Họng xã : 76 mm

 

Máy bơm chìm nước thải Mastra MAF-7500P

Công suất : 10HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 156 m3/h

Cột áp : 32 m

Họng xã : 76 mm

 

Máy bơm chìm nước thải Mastra MAF-3700P

Công suất : 5HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 120 m3/h

Cột áp : 20 m

 

Máy bơm chìm nước thải Msatra MAF-2200P

Công suất : 3HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 58 m3/h

Cột áp : 15 m

 

Máy bơm chìm nước thải Pentax Mastra MBA-7500

Công suất : 10HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 96 m3/h

Cột áp : 36 m

 
21,260,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Mastra MBA-5500

Công suất : 7.5 HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 72 m3/h

Cột áp : 28m

 
20,250,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Msatra MBA-3700

Công suất : 5HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 72 m3/h

Cột áp : 25m

 
17,930,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Mastra MBA-2200

Công suất : 3HP

Điện áp : 220V/ 380V

Lưu lượng : 58 m3/h

Cột áp : 15 m

 
9,230,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Mastra MBA-1500

Công suất : 2HP

Điện áp : 220V / 380V

Lưu lượng : 45 m3/h

Cột áp : 15 m

 
5,950,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Msatra MBA-1100

Công suất : 1.5 HP

Điện áp : 220V / 380V

Lưu lượng : 40 m3/h

Cột áp : 13.6m

 

Máy bơm chìm nước thải Msatra MBA-750

Công suất : 1 Hp

Đện áp : 220V / 380V

Lưu lượng : 36 m3/h

Cột áp : 10.5 m

 

Máy bơm chìm nước thải Mastra MBA-550

Công suất : 3/4 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 18 m3/h

Cột áp : 11 m

 

Máy bơm chìm nước thải Mastra MDL-550

Công suất : 3/4 HP

Điện áp : 220V / 380V

Lưu lượng : 20 m3/h

Cột áp : 11m

 
4,100,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Mastra MST-400

Công suất : 0.54Hp

Điện áp : 220V / 380V

Lưu lượng : 22 m3/h

Cột áp : 9.2 m

 
3,240,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Mastra MST-250

Công suất : 0.33 HP

Điện áp : 220V / 380V

Lưu lượng : 18 m3/h

Cột áp : 6.5 m

 
2,840,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Mastra MST-150

Công suất : 0.2 HP

Điện áp : 220V / 380V

Lưu lượng : 15 m3/h

Cột áp : 5.5m

 
2,620,000 vnđ