BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU GANG NTP...

Model : HCP225-1.75 205T

Công suất : 1 Hp - 380V

Lưu lượng : 52 Lít/phút

Cột áp : 41 m

 
3,050,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU GANG NTP...

Model : HCP225-1.75 205

Công suất : 1 Hp - 380V

Lưu lượng : 52 Lít/phút

Cột áp : 41 m

 
2,940,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU GANG NTP...

Model : HCP225-1.75 265T

Công suất : 1 Hp - 220V

Lưu lượng : 52 Lít/phút

Cột áp : 41 m

 
3,050,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU GANG NTP...

Model : HCP225-1.37 265T

Công suất : 1/2 Hp - 220V

Lưu lượng : 37 lít/phút

Cột áp : 30  m

 
1,580,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU GANG NTP...

Model : HCP225-1.25 265T 

Công suất : 1/3 Hp - 220V

Lưu lượng : 42 Lít/phút

Cột áp : 20m

 
1,310,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU GANG NTP...

Model : HCP225-1.75 265

Công suất : 1 Hp - 220V

Lưu lượng : 52 lít/phút

Cột áp : 41  m

 
2,940,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU GANG NTP...

Model : HCP225-1.37 265

Công suất : 1/2 Hp - 220V

Lưu lượng : 37 Lít/phút

Cột áp : 30 m

 
1,470,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU GANG NTP...

Model : HCP225-125 265

Công suất : 1/3 Hp

Lưu lượng : 42 lít/phút

Cột áp : 20 m

 
1,150,000 vnđ