BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy thổi khí Taiko SSR-100A (15 kw)

  Model : SSR-100A

  Công suất : 15 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-100A (11 kw)

  Model : SSR-100A 

  Công suất : 11 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-100A (7.5 kw)

  Model :  SSR-100A

  Công suất : 7.5 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-100A (5.5 kw)

  Model : SSR-100A

  Công suất : 5.5 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-100A (4 kw)

  Model : SSR-100A 

  Công suất : 4 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-100A (3 kw)

  Model : SSR-100A

  Công suất : 3 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-80A (7.5 kw)

  Model : SSR-80A 

  Công suất : 7.5 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-80A (5.5 kw)

  Model : SSR-80A

  Công suất : 5.5 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-80A (4 kw)

  Model : SSR-80A 

  Công suất : 4 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-80A (3 kw)

  Modlel : SSR-80A

  Công suất : 3 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-80A (2.2 kw)

  Model : SSR-80A 

  Công suất : 2.2 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-65A (5.5 kw)

  Model : SSR-65A 

  Công suất : 5.5 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-65A (3 kw)

  Model :  SSR-65A

  Công suất : 3 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-65A (2.2 kw)

  Model : SSR-65A 

  Công suất : 2.2 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-65A (1.5 kw)

  Model : SSR-65A 

  Công suất : 1.5 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-65A (1.1 kw)

  Model : SSR-65A 

  Công suất : 1.1 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-65A (0.75 kw)

  Model : SSR-65A 

  Công suất : 0.75 kw

   

  Máy thổi khí Taiko SSR-50A (4 kw)

  Model : SSR-50A 

  Công suất : 4 kw