BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFP23.7

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 20.5 m

 
27,131,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFP22.2

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 13 m

 
25,272,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFP21.5

 • Công suất : 2 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 8.5 m

 
22,979,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFU27.5

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 26 m

 
62,525,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : 

 • Model : 80SFU25.5

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 36 m3/h

 • Cột áp : 21 m

 
58,622,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFU23.7

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng : 30 m3/h

 • Cột áp : 17.5 m

 
29,765,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFU22.2

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng : 24 m3/h

 • Cột áp : 13 m

 
25,272,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải INOX Đúc 316 HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80SFU21.5

 • Công suất : 2 HP

 • Lưu lượng : 24 m3/h

 • Cột áp : 8.5 m

 
22,979,000 vnđ