BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy Bơm Ly Tâm Trục Ngang Đầu Gang Pentax MSHD...

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHD 5/37​ chuyên dùng cho hệ thống điều áp, thủy lợi, bù áp nước, xử lý nước, ngành công nghiệp thực phẩm, sưởi ấm và điều hòa không khí, hệ thống rửa.

 
208,930,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm Trục Ngang Đầu Gang Pentax MSHD...

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHD 4/30 chuyên dùng cho hệ thống điều áp, thủy lợi, bù áp nước, xử lý nước, ngành công nghiệp thực phẩm, sưởi ấm và điều hòa không khí, hệ thống rửa...

 
196,780,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U5SA-150/5T được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
17,590,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U5SA-150/5 được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
17,590,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U5SA-120/4T được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
12,790,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U5SA-120/4 được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
12,790,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U3SA-100/5T được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
13,380,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U3SA-100/5 được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
13,380,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U3SA - 90/4T được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
11,650,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U3SA - 90/4 được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
11,650,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U5A - 150/5T được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
13,120,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U5A - 150/5 được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
13,120,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U5A - 120/4T được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
8,710,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U5A - 120/4​ được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
8,710,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U3A - 90/4T được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
8,350,000 vnđ

Bơm Trục Ngang Tự Mồi Đa Tầng Cánh Đầu...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U3A - 90/4 được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
8,350,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U18S-400/4T được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
24,000,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax...

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh đầu inox PENTAX U7S-300/6T được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

 
17,000,000 vnđ