BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MÁY BƠM LY TÂM DÂN DỤNG ĐẦU GANG PENTAX PM...

Model : PM 45A

Công suất : 0.5 Hp - 220V

Lưu lượng : 0.36 - 2.4 m3/h

Cột áp : 35 - 5 m

 
3,600,000 vnđ

Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax PM 45...

Công suât : 0.5 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 35-5 m

Lưu lượng : 0.3-2.4 m3/h

 
5,100,000 vnđ

Máy bơm lưu lượng Pentx CST 100/2 (1HP)

Công suất : 1 HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-21 m3/h

Cột áp : 12.5-5.5 m

 
4,940,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CMT 164/00 230 +...

Công suất : 1.5Hp

Điện áp : 380V

Cột áp : 39.3-29.5 m

Lưu lượng : 1.2-6.6 m3/h

 
24,300,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CMT 100/00 230 +...

Công suất : 1Hp

Điện áp : 380V

Cột áp : 32.5-25.2 m

Lưu lượng : 1.2-5.4 m3/h

 
20,100,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CBT 600

Công suất : 5.5hP

Cột áp : 79.1-54.5

Lưu lượng : 1.5-13.5 m3/h

Điện áp : 380V

 
17,600,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax AP 200

Công suất : 2Hp

Cột áp : 48-27 m

Lưu lượng : 1.8-3.6 m3/h

Điện áp : 220V

 
8,270,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CAMT 200

Công suất : 2Hp

Điện áp : 380V

Cột áp : 52.8-32.4 m

Lưu lượng : 1.2-7.2 m3/h

 
8,050,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CAM 200

Công suất : 2Hp

Điện áp : 220V

Cột áp : 52.8-32.4 m

Lưu lượng : 1.2-7.2 m3/h

 
8,050,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CAM 150

Công suất : 1.5Hp

Điện áp : 220V

Cột áp : 45.7-25 m

Lưu lượng : 1.2-7.2 m3/h

 
7,760,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CAM 75

Công suất : 1Hp

Điện áp : 220V

Cột áp : 42-24.9 m

Lưu lượng : 0.6-2.4 m3/h

 
4,150,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax MB 300

Công suất : 3Hp

Điện áp : 220V

Cột áp : 48.4-25 m

Lưu lượng : 2.4-12 m3/h

 
8,050,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CABT 300

Công suất : 3Hp

Điện áp : 380V

Cột áp : 62-32 m

Lưu lượng : 1.2-8.4 m3/h

 
10,700,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CABT 200

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380V

Cột áp : 59.5-34 m

Lưu lượng : 1.2-6.6 m3/h

 
9,450,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CMT 314

Công suất : 3Hp

Điện áp : 380V

Cột áp : 54.5-41.9 m

Lưu lượng : 1.2-7.8 m3/h

 
10,200,000 vnđ

Máy bơm nước dân dụng Pentax CM 314

Công suất : 3Hp

Điện áp : 220V

Cột áp : 54.5-41.9m

Lưu lượng : 1.2-7.8 m3/h

 
12,600,000 vnđ

Máy bơm dân dụng Pentax INOXT100/62 (cánh Inox)

Công suất : 1 HP

Cột áp : 50-21 m

Lưu lượng : 0.6-3 m3/h

Điện áp : 380V

 
6,700,000 vnđ

Máy bơm dân dụng Pentax INOX100/62 (cánh Inox )

Công suất : 10 Hp

Cột áp : 50-21 m

Lưu lượng : 0.6-3 m3/h

Điện áp : 220V

 
6,700,000 vnđ