BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS125/18.5

Công suất: 25 HP

Cột áp: 35-21 m

Lưu lượng: 120-210 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
26,000,000 vnđ

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS125/15

Công suất: 20 HP

Cột áp: 30-15 m

Lưu lượng: 66-202 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS100A/15

Công suất: 20 HP

Cột áp: 44-32 m

Lưu lượng: 52-132 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS100A/11

Công suất: 15 HP

Cột áp: 37-24 m

Lưu lượng: 42-132 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS100/15

Công suất: 20 HP

Cột áp: 40-29 m

Lưu lượng: 42-120 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
22,970,000 vnđ

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS100/11

Công suất: 15 HP

Cột áp max:  40 m

Lưu lượng max: 60 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
21,910,000 vnđ

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80A/7.5

Công suất: 10 HP

Cột áp: 38-24 m

Lưu lượng: 21-78 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80A/5.5

Công suất: 7.5 HP

Cột áp: 30-17 m

Lưu lượng: 21-78 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80/7.5

Công suất: 10 HP

Cột áp: 24-15 m

Lưu lượng: 30-132 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
16,240,000 vnđ

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80/5.5

Công suất: 7.5 HP

Cột áp max: 40 m

Lưu lượng max: 60 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
15,840,000 vnđ

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80/4

Công suất: 5.5 HP

Cột áp max: 35 m

Lưu lượng max: 24 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
11,350,000 vnđ

Máy bơm tự hút MITSUKY CNS40/2.2

Công suất: 3 HP

Cột áp: 28-14 m

Lưu lượng: 6-24 m3/h 

Điện áp: 380 V

 
7,920,000 vnđ