BÁO GIÁ 0909.228.217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 0.75KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 32

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 1.5KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 32

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 2.2KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 50

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 3.7KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 50

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 5.5KW

  Cáp điện (m): 8

  Họng xả: 50

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 7.5KW

  Cáp điện (m): 8

  Họng xả: 80

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 12KW

  Cáp điện (m): 8

  Họng xả: 80

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 40KW

  Cáp điện (m): 10

  Họng xả: 100

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 24KW

  Cáp điện (m): 10

  Họng xả: 100

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

  Công suất: 40KW

  Cáp điện (m): 10

  Họng xả: 100

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 8-BER4 (0.75KW)

  Công suất: 0.75KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 25

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 15-BER3 (1.5KW)

  Công suất: 1.5KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 32

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 22-BER5 (2.2KW)

  Công suất: 2.2KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 50

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 37-BER5 (3.7KW)

  Công suất: 3.7KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 50

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 55-BER7 (5.5KW)

  Công suất: 5.5KW

  Cáp điện (m): 8

  Họng xả: 50

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR TOS-8BER4 (0.75KW)

  Công suất: 0.75KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 25

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR TOS-15BER3 (1.5KW)

  Công suất: 1.5KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 32

   
   

  MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR TOS-22BER5 (2.2KW)

  Công suất: 2.2KW

  Cáp điện (m): 6

  Họng xả: 50