BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 0.75KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 32

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 1.5KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 32

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 2.2KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 50

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 3.7KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 50

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 5.5KW

Cáp điện (m): 8

Họng xả: 50

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 7.5KW

Cáp điện (m): 8

Họng xả: 80

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 12KW

Cáp điện (m): 8

Họng xả: 80

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 40KW

Cáp điện (m): 10

Họng xả: 100

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 24KW

Cáp điện (m): 10

Họng xả: 100

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU...

Công suất: 40KW

Cáp điện (m): 10

Họng xả: 100

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 8-BER4 (0.75KW)

Công suất: 0.75KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 25

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 15-BER3 (1.5KW)

Công suất: 1.5KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 32

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 22-BER5 (2.2KW)

Công suất: 2.2KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 50

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 37-BER5 (3.7KW)

Công suất: 3.7KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 50

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR 55-BER7 (5.5KW)

Công suất: 5.5KW

Cáp điện (m): 8

Họng xả: 50

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR TOS-8BER4 (0.75KW)

Công suất: 0.75KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 25

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR TOS-15BER3 (1.5KW)

Công suất: 1.5KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 32

 
 

MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR TOS-22BER5 (2.2KW)

Công suất: 2.2KW

Cáp điện (m): 6

Họng xả: 50