BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bơm hóa chất loãng, hố móng Inox SUS316...

Model : EFS-150T

Công suất : 15 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 150 (m3/H)

Cột áp : 34 H(m)3

 
76,650,000 vnđ

Bơm hóa chất loãng, hố móng Inox SUS316...

Model : EFS-100T

Công suất : 10 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 99 (m3/H)

Cột áp : 30 H(m)3

 
68,675,000 vnđ

Bơm hóa chất loãng, hố móng Inox SUS316...

Model : EFS-75T

Công suất : 7.5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 87 (m3/H)

Cột áp : 28.5 H(m)3

 
42,050,000 vnđ

Bơm hóa chất loãng, hố móng Inox SUS316...

Model : EFS-50T

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 72 (m3/H)

Cột áp : 23 H(m)3

 
33,613,000 vnđ

Bơm hóa chất loãng, hố móng Inox SUS316...

Model : EFS-30T

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 45 (m3/H)

Cột áp : 20 H(m)3

 
23,463,000 vnđ

Bơm hóa chất loãng, hố móng Inox SUS316...

Model : EFS-20T

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 39 (m3/H)

Cột áp : 17.5 H(m)3

 
20,125,000 vnđ

Bơm hóa chất loãng, hố móng Inox SUS316...

Model : EFS-20

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 27.6 (m3/H)

Cột áp : 12.5 H(m)3

 
20,569,000 vnđ

Bơm hóa chất loãng, hố móng Inox SUS316...

Model : EFS-10(T)

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220/380 V

Lưu lượng : 27.6 (m3/H)

Cột áp : 12.5 H(m)3

 
13,038,000 vnđ

Bơm hóa chất loãng, hố móng Inox SUS316...

Model : EFS-05T

Công suất : 1/2 HP

Điện áp : 220/380 V

Lưu lượng : 18 (m3/H)

Cột áp : 9 H(m)3

 
9,663,000 vnđ