BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm tăng áp tự động vuông Hitachi...

Công suất : 400W

Lưu lượng : 56-62 L/P

Cột áp : 20 m

Điện áp : 1pha

 
17,440,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động vuông Hitachi...

Công suất : 750W

Lưu lượng : 70-78 L/P

Cột áp : 20 m

Điện áp : 1pha

 
22,620,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động tròn Hitachi...

Công suất : 100W

Lưu lượng : 25-33 L/P

Cột áp : 12 m

Điện áp : 1pha

 
5,000,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động tròn Hitachi...

Công suất : 150W

Lưu lượng : 31-38 L/P

Cột áp : 12 m

Điện áp : 1pha

 
5,370,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động tròn Hitachi...

Công suất : 200W

Lưu lượng : 39-47 L/P

Cột áp : 18 m

Điện áp : 1pha

 
6,310,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động tròn Hitachi...

Công suất : 250W

Lưu lượng : 43-49 L/P

Cột áp : 20 m

Điện áp : 1pha

 
7,070,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động tròn Hitachi...

Công suất : 300W

Lưu lượng : 47-57 L/P

Cột áp : 20 m

Điện áp : 1pha

 
7,540,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động tròn Hitachi...

Công suất : 350W

Lưu lượng : 51-59 L/P

Cột áp : 20 m

Điện áp : 1pha

 
10,840,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động tròn Hitachi...

Công suất : 400W

Lưu lượng : 56-64 L/P

Cột áp : 20 m

Điện áp : 1pha

 
13,100,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động vuông Hitachi...

Công suất : 150W

Lưu lượng : 32-41 L/P

Cột áp : 12 m

Điện áp : 1pha

 
4,950,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động vuông Hitachi...

Công suất : 200W

Lưu lượng : 40-47 L/P

Cột áp : 14 m

Điện áp : 1pha

 
5,840,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động vuông Hitachi...

Công suất : 300W

Lưu lượng : 48-56 L/P

Cột áp : 14 m

Điện áp : 1pha

 
7,070,000 vnđ