BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm nước thải, hố móng thân cánh gang...

Model : EAF-75T

Công suất : 7.5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 87 (m3/H)

Flow Speed : 28.5

 
24,063,000 vnđ

Máy bơm nước thải, hố móng thân cánh gang...

Model : EAF-50T

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 72 (m3/H)

Flow Speed : 21

 
19,200,000 vnđ

Máy bơm nước thải, hố móng thân cánh gang...

Model : EAF-30T

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 45 (m3/H)

Flow Speed : 19

 
12,280,000 vnđ

Máy bơm nước thải, hố móng thân cánh gang...

Model : EAF-20T

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 39 (m3/H)

Flow Speed : 17

 
10,375,000 vnđ

Máy bơm nước thải, hố móng thân cánh gang...

Model : EAF-20

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 39 (m3/H)

Flow Speed : 17

 
11,325,000 vnđ

Máy khuấy trộn chìm Mixer - 4P Evergush EFM-30T

Model : EFM-30T

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 6.8 (m3/H)

Flow Speed : 3.5

 
34,675,000 vnđ

Máy khuấy trộn chìm Mixer - 4P Evergush EFM-20T

Model : EFM-20T

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 4.5 (m3/H)

Flow Speed : 2.5

 
31,671,000 vnđ

Máy khuấy trộn chìm Mixer - 4P Evergush EFM-10T

Model : EFM-10T

Công suất : 1 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 3.2 (m3/H)

Flow Speed : 2.02

 
23,375,000 vnđ

Máy khuấy trộn chìm Mixer - 4P Evergush EFM-05T

Model : EFM-05T

Công suất : 1/2HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 1.8 (m3/H)

Flow Speed : 1.78

 
18,863,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-27.5

Công suất : 10 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 24-36 (m3/H)

Cột áp : 23-37.5 H(m)3

 
19,781,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-25.5

Công suất : 7.5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 22-39 (m3/H)

Cột áp : 18-23 H(m)3

 
15,094,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-23.7

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 24-42 (m3/H)

Cột áp : 10-15.5 H(m)3

 
10,631,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-23.7H

Công suất : 5 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 24-36 (m3/H)

Cột áp : 12.5-21 H(m)3

 
10,406,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-22.2

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 24-36 (m3/H)

Cột áp : 6-12.5 H(m)3

 
8,148,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-22.2H

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 15-27 (m3/H)

Cột áp : 15-22 H(m)3

 
7,923,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-21.5

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 13.5-27 (m3/H)

Cột áp : 8-15 H(m)3

 
6,648,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-2.75

Công suất : 1 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 8-17 (m3/H)

Cột áp : 5-13 H(m)3

 
5,148,000 vnđ

Máy bơm li tâm trục ngang - 2P đầu gang...

Model : CP-2.37

Công suất : 1/2 HP

Điện áp : 380 V

Lưu lượng : 3-7.5 (m3/H)

Cột áp : 4-13 H(m)3

 
3,798,000 vnđ