BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MÁY BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA CDX 200/25

Model : CDX 200/25

Công suất : 1.85 kw - 380V

Lưu lượng : 80-250 lít/phút

Cột áp : 31-23 m

 

 
11,931,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA CDX 70/07

Model : CDX 70/07

Công suất : 0.55 kw - 380V

Lưu lượng : 20-90 lít/phút

Cột áp : 25-19 m

 
7,800,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDX 200/20 2HP

Model : CDX 200/20

Công suất : 2 HP - 380V

Lưu lượng : 80 - 250 lít/phút

Cột áp : 31 - 23 m

 
11,820,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDXM 200/20 2HP

Model : CDXM 200/20

Công suất : 2 HP - 220V

Lưu lượng : 80 - 250 lít/phút

Cột áp : 31 - 23 m

 
11,680,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDXM 200/12...

Model : CDXM 200/12

Công suất : 1.2 HP - 220V

Lưu lượng : 80 - 250 lít/phút

Cột áp : 20.6 - 12.5 m

 
10,190,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDX 120/20 2HP

Model : CDX 120/20

Công suất : 1.5 kw - 380V

Lưu lượng : 50 - 160 lít/phút

Cột áp : 37.5 - 28.6 m

 
12,580,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDXM 120/20 2HP

Model : CDXM 120/20

Công suất : 2 HP / 220V

Lưu lượng : 50 - 160 lít/phút

Cột áp : 37.5 - 28.6 m

 
11,840,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDX 120/12 1.2HP

Model : CDX 120/12

Công suất : 0.9 kW - 380V

Lưu lượng : 50 - 160 lít/phút

Cột áp : 29.5 - 19.5 m

 
9,140,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDXM 120/12...

Công suất : 0.9 KW 

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 50 - 160 lít/phút

Cột áp : 29.5 -19.5 m

 
9,540,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDX 120/07 0.7HP

Model : CDX 120/07

Công suất : 0.55 kw - 380V

Lưu lượng : 50 - 180 lít/phút

Cột áp : 20.5 - 12.5 m

 
7,700,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDXM 120/07...

Model : CDXM 120/07

Công suất : 0.75 kW - 220V

Lưu lượng : 50 - 180 lít/phút

Cột áp : 20.5 -12.5 m

 
8,000,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDX 90/10 1HP

Model : CDX 90/10

Công suất : 0.75 KW - 380V

Lưu lượng : 20 - 110 lít/phút

Cột áp : 30.3 - 19.5 m

 
8,420,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDXM 90/10 1HP

Model : CDXM 90/10

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 20 - 110 lít/phút

Cột áp : 30.3 - 19.5 m

 
8,100,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDX 70/05 0.5HP...

Model : CDX 70/05

Công suất : 370 W - 380V

Lưu lượng : 90 lít/phút

Cột áp : 20 m

 
7,190,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CDXM 70/05 0.5HP

Model : CDXM 70/05

Công suất : 0.37 kw - 220V

Lưu lượng : 20-90 lít/phút

Cột áp : 20.7-15 m
 

 
7,160,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA CD 70/05

Model : CD 70/05

Công suất : 0.37 kw - 380V

Lưu lượng : 20-90 lít/phút

Cột áp : 20.7-15 m

 
8,700,000 vnđ

BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH CD 90/10

Model : CD 90/10

Công suất : 0.75 kw - 380V

Lưu lượng : 20-110 lít/phút

Cột áp : 30.3-19.5 m

 
10,370,000 vnđ

BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH CD 70/12

Model : CD 70/12

Công suất : 0.9 kw - 380V

Lưu lượng : 20-80 lít/phút

Cột áp : 35-26.5 m

 

 
12,210,000 vnđ