BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy Bơm Chìm Dòng Trục Stand Type HCP LA-28100...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-28100

 • Công suất : 100 HP

 • Lưu lượng : 4200 m3/h

 • Cột áp : 4 m

 
1,221,454 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục Stand Type HCP LA-2875...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2875

 • Công suất : 75 HP

 • Lưu lượng : 3600 m3/h

 • Cột áp : 3.5 m

 
1,154,357,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục Stand Type HCP LA-2260...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2260

 • Công suất : 60 HP

 • Lưu lượng : 1800 m3/h

 • Cột áp : 6 m

 
613,721,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục Stand Type HCP LA-2250...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : LA-2250

  • Công suất : 50 HP

  • Lưu lượng : 2280 m3/h

  • Cột áp : 4 m

 
633,672,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục HCP LA-28100 100HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-28100

 • Công suất : 100 HP

 • Lưu lượng : 4200 m3/h

 • Cột áp : 4 m

 
1,100,656,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục HCP LA-2875 75HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2875

 • Công suất : 75 HP

 • Lưu lượng : 3600 m3/h

 • Cột áp : 3.5 m

 
1,033,502,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục HCP LA-2260 60HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2260

 • Công suất : 60 HP

 • Lưu lượng : 1800 m3/h

 • Cột áp : 6 m

 
522,804,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Dòng Trục HCP LA-2250 50HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : LA-2250

 • Công suất : 50 HP

 • Lưu lượng : 2280 m3/h

 • Cột áp : 4 m

 
510,062,000 vnđ