BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 180 HP

Cột áp: 70-150 m

Lưu lượng: 100 -360 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 150 HP

Cột áp: 70-110 m

Lưu lượng: 140-330 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 120 HP

Cột áp: 50-90 m

Lưu lượng: 160-320 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 100 HP

Cột áp: 50-90 m

Lưu lượng: 150-310 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 100 HP

Cột áp: 70-100 m

Lưu lượng: 185-340 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 75 HP

Cột áp: 60-90 m

Lưu lượng: 180-324 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 60 HP

Cột áp: 40-70 m

Lưu lượng: 180-340 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 100 HP

Cột áp: 100-150 m

Lưu lượng: 108-190 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 75 HP

Cột áp: 90-125 m

Lưu lượng: 100-198 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 60 HP

Cột áp: 75-100 m

Lưu lượng: 50-150 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 50 HP

Cột áp: 62-88 m

Lưu lượng: 50-150 m3/h 

Điện áp: 380 V

 

Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

Công suất: 40 HP

Cột áp: 50-70 m

Lưu lượng: 50-150 m3/h 

Điện áp: 380 V