BÁO GIÁ 0909.228.217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 180 HP

  Cột áp: 70-150 m

  Lưu lượng: 100 -360 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 150 HP

  Cột áp: 70-110 m

  Lưu lượng: 140-330 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 120 HP

  Cột áp: 50-90 m

  Lưu lượng: 160-320 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 100 HP

  Cột áp: 50-90 m

  Lưu lượng: 150-310 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 100 HP

  Cột áp: 70-100 m

  Lưu lượng: 185-340 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 75 HP

  Cột áp: 60-90 m

  Lưu lượng: 180-324 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 60 HP

  Cột áp: 40-70 m

  Lưu lượng: 180-340 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 100 HP

  Cột áp: 100-150 m

  Lưu lượng: 108-190 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 75 HP

  Cột áp: 90-125 m

  Lưu lượng: 100-198 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 60 HP

  Cột áp: 75-100 m

  Lưu lượng: 50-150 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 50 HP

  Cột áp: 62-88 m

  Lưu lượng: 50-150 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm ly tâm trục ngang rời trục MITSUKY...

  Công suất: 40 HP

  Cột áp: 50-70 m

  Lưu lượng: 50-150 m3/h 

  Điện áp: 380 V