BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

Model : DRE 200/2/G50V (H) 

Công suất : 1.5 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 43.2 (m3/H)

Cột áp : 18.0 - 3.9 H(m)

 
15,490,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

Model : DRE 150/2/G50V (H) 

Công suất : 1.1 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 36 (m3/H)

Cột áp : 14.5 - 3.4 H(m)

 
13,120,909 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

Model : DRE 100/2/G50V (H) 

Công suất : 0.88 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 12.5 - 4.9 H(m)

 
10,843,636 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

Model : DRE 75/2/G32V 

Công suất : 0.55 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 10.6 - 1.1 H(m)

 
8,164,545 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

Model : DRE 50/2/G32V 

Công suất : 0.37 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 14.4 (m3/H)

Cột áp : 7.1 - 2.8 H(m)

 
7,681,818 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

Model : DRE 200/2/G50V (H-P)

Công suất : 1.5 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 43.2 (m3/H)

Cột áp : 18.0 - 3.9 H(m)

 
16,847,273 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

Model : DRE 150/2/G50V (H-P)

Công suất : 1.1 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 36 (m3/H)

Cột áp : 14.5 - 3.4 H(m)

 
14,443,636 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

Model : DRE 100/2/G50V (H-P)

Công suất : 0.88 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 12.5 - 4.9 H(m)

 
11,867,273 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

Model : DRE 75/2/G32V (P)

Công suất : 0.55 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 10.6 - 1.1 H(m)

 
9,532,727 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

Model : DRE 50/2/G32V (P)

Công suất : 0.37 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 14.4 (m3/H)

Cột áp : 7.1 - 2.8 H(m)

 
8,935,455 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit DGO 200/2/G50 V(H)

Model : DGO 200/2/G50 V(H)

Công suất : 1.5 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 36 (m3/H)

Cột áp : 13.6 - 4.4 H(m)

 
16,363,636 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit DGO 150/2/G50 V(H)

Model : DGO 150/2/G50 V(H)

Công suất : 1.1 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 36 (m3/H)

Cột áp : 11.8 - 2.7 H(m)

 
15,180,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit DGO 100/2/G50 V(H)

Model : DGO 100/2/G50 V(H)

Công suất : 0.88 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 10.1 - 3.6 H(m)

 
13,143,636 vnđ

Máy bơm chìm nước thải DGO 75/2/G50 V(H)

Model : DGO 75/2/G50 V(H)

Công suất : 0.55 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 7.2 - 2.3 H(m)

 
10,130,909 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit DGO 50/2/G50 V(H)

Model : DGO 50/2/G50 V(H)

Công suất : 0.37 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 14.4 (m3/H)

Cột áp : 4.5 - 2.3 H(m)

 
8,072,727 vnđ