BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

  Model : DRE 200/2/G50V (H) 

  Công suất : 1.5 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 43.2 (m3/H)

  Cột áp : 18.0 - 3.9 H(m)

   
  15,490,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

  Model : DRE 150/2/G50V (H) 

  Công suất : 1.1 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 36 (m3/H)

  Cột áp : 14.5 - 3.4 H(m)

   
  13,120,909 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

  Model : DRE 100/2/G50V (H) 

  Công suất : 0.88 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 28.8 (m3/H)

  Cột áp : 12.5 - 4.9 H(m)

   
  10,843,636 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

  Model : DRE 75/2/G32V 

  Công suất : 0.55 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 21.6 (m3/H)

  Cột áp : 10.6 - 1.1 H(m)

   
  8,164,545 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

  Model : DRE 50/2/G32V 

  Công suất : 0.37 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 14.4 (m3/H)

  Cột áp : 7.1 - 2.8 H(m)

   
  7,681,818 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

  Model : DRE 200/2/G50V (H-P)

  Công suất : 1.5 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 43.2 (m3/H)

  Cột áp : 18.0 - 3.9 H(m)

   
  16,847,273 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

  Model : DRE 150/2/G50V (H-P)

  Công suất : 1.1 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 36 (m3/H)

  Cột áp : 14.5 - 3.4 H(m)

   
  14,443,636 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

  Model : DRE 100/2/G50V (H-P)

  Công suất : 0.88 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 28.8 (m3/H)

  Cột áp : 12.5 - 4.9 H(m)

   
  11,867,273 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

  Model : DRE 75/2/G32V (P)

  Công suất : 0.55 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 21.6 (m3/H)

  Cột áp : 10.6 - 1.1 H(m)

   
  9,532,727 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit có phao DRE...

  Model : DRE 50/2/G32V (P)

  Công suất : 0.37 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 14.4 (m3/H)

  Cột áp : 7.1 - 2.8 H(m)

   
  8,935,455 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit DGO 200/2/G50 V(H)

  Model : DGO 200/2/G50 V(H)

  Công suất : 1.5 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 36 (m3/H)

  Cột áp : 13.6 - 4.4 H(m)

   
  16,363,636 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit DGO 150/2/G50 V(H)

  Model : DGO 150/2/G50 V(H)

  Công suất : 1.1 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 36 (m3/H)

  Cột áp : 11.8 - 2.7 H(m)

   
  15,180,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit DGO 100/2/G50 V(H)

  Model : DGO 100/2/G50 V(H)

  Công suất : 0.88 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 28.8 (m3/H)

  Cột áp : 10.1 - 3.6 H(m)

   
  13,143,636 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải DGO 75/2/G50 V(H)

  Model : DGO 75/2/G50 V(H)

  Công suất : 0.55 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 21.6 (m3/H)

  Cột áp : 7.2 - 2.3 H(m)

   
  10,130,909 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Zenit DGO 50/2/G50 V(H)

  Model : DGO 50/2/G50 V(H)

  Công suất : 0.37 kw 

  Lưu lượng : 7.2 - 14.4 (m3/H)

  Cột áp : 4.5 - 2.3 H(m)

   
  8,072,727 vnđ