BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

  Công suất : 10Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 3-21.6 m3/h

  Cột áp : 52.7-15 m

   
  54,500,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

  Công suất : 7.5Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 3-21.6 m3/h

  Cột áp : 46.2-11 m

   
  49,200,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

  Công suất : 5.5Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 3-18 m3/h

  Cột áp : 36.9-27.6

   
  37,000,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

  Công suất : 4Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 3-18 m3/h

  Cột áp : 31.8-21.6 m

   
  36,000,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

  Công suất : 3Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 3-18 m3/h

  Cột áp : 25.2-18.2 m

   
  23,100,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

  Công suất : 2HP

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 3-18 m3/h

  Cột áp : 21.3-13.4 m

   
  22,370,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

  Công suất : 1.5Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 3-18 m3/h

  Cột áp : 18.5-9.9 m

   
  22,050,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

  Công suất : 10Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 12-54 m3/h

  Cột áp : 49.8-19.7 m

   
  53,000,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

  Công suất : 7.5Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 12-54 m3/h

  Cột áp : 42.9-13.1 m

   
  47,500,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

  Công suất : 5.5Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 6-51 m3/h

  Cột áp : 36.1-6.5 m

   
  35,000,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

  Công suất : 4Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 6-48 m3/h

  Cột áp : 31.6-5.9 m

   
  34,000,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

  Công suất : 3Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 6-42 m3/h

  Cột áp : 25.4-5.9 m

   
  21,900,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

  Công suất : 2Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 6-39 m3/h

  Cột áp : 22.2-4.5 m

   
  21,900,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

  Công suất : 1.5Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 6-36 m3/h

  Cột áp : 17.9-3 m

   
  20,370,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 410 (4HP)

  Công suất : 4HP

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 6-72 m3/h

  Cột áp : 24.6-8.3 m

   
  31,600,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải thân bơm Inox,...

  Công suất : 1.3Hp

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 3-15 m3/h

  Cột áp : 14.9-4.3 m

   

   
  8,300,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải thân bơm Inox,...

  Công suất : 1.3Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 3-15 m3/h

  Cột áp : 14.9-4.3 m

   

   
  8,400,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải thân bơm Inox,...

  Công suất : 1.8 Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 3-18 m3/h

  Cột áp : 9.4-5.7 m

   
  8,260,000 vnđ