BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

Công suất : 10Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-21.6 m3/h

Cột áp : 52.7-15 m

 
54,500,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

Công suất : 7.5Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-21.6 m3/h

Cột áp : 46.2-11 m

 
49,200,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

Công suất : 5.5Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-18 m3/h

Cột áp : 36.9-27.6

 
37,000,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

Công suất : 4Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-18 m3/h

Cột áp : 31.8-21.6 m

 
36,000,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

Công suất : 3Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-18 m3/h

Cột áp : 25.2-18.2 m

 
23,100,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp cánh...

Công suất : 2HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-18 m3/h

Cột áp : 21.3-13.4 m

 
22,370,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

Công suất : 1.5Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-18 m3/h

Cột áp : 18.5-9.9 m

 
22,050,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

Công suất : 10Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 12-54 m3/h

Cột áp : 49.8-19.7 m

 
53,000,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

Công suất : 7.5Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 12-54 m3/h

Cột áp : 42.9-13.1 m

 
47,500,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

Công suất : 5.5Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 6-51 m3/h

Cột áp : 36.1-6.5 m

 
35,000,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

Công suất : 4Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 6-48 m3/h

Cột áp : 31.6-5.9 m

 
34,000,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

Công suất : 3Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 6-42 m3/h

Cột áp : 25.4-5.9 m

 
21,900,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

Công suất : 2Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 6-39 m3/h

Cột áp : 22.2-4.5 m

 
21,900,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax...

Công suất : 1.5Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 6-36 m3/h

Cột áp : 17.9-3 m

 
20,370,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 410 (4HP)

Công suất : 4HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 6-72 m3/h

Cột áp : 24.6-8.3 m

 
31,600,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải thân bơm Inox,...

Công suất : 1.3Hp

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 3-15 m3/h

Cột áp : 14.9-4.3 m

 

 
8,300,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải thân bơm Inox,...

Công suất : 1.3Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-15 m3/h

Cột áp : 14.9-4.3 m

 

 
8,400,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải thân bơm Inox,...

Công suất : 1.8 Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3-18 m3/h

Cột áp : 9.4-5.7 m

 
8,260,000 vnđ