BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 15 HP

Lưu lượng :  42-144 m3/h

Cột áp :  34-21 m

Điện áp : 380V/3pha

 
17,306,364 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 10 HP

Lưu lượng :  30-132 m3/h

Cột áp :  24-15 m

Điện áp : 380V/3pha

 
16,701,818 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 7.5 HP

Lưu lượng :  30-108 m3/h

Cột áp : 21-12 m

Điện áp : 380V/3pha

 
15,747,273 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 15 HP

Lưu lượng :  24-72 m3/h

Cột áp : 51-32 m

Điện áp : 380V/3pha

 
17,242,727 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 10 HP

Lưu lượng : 21-78 m3/h

Cột áp : 37-24 m

Điện áp : 380V/3pha

 
14,856,364 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 7.5 HP

Lưu lượng : 21-78 m3/h

Cột áp : 30-16 m

Điện áp : 380V/3pha

 
12,820,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 5.5 HP

Lưu lượng : 15-72 m3/h

Cột áp : 25-16 m

Điện áp : 380V/3pha

 
11,134,545 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 15 HP

Lưu lượng : 9-42 m3/h

Cột áp : 74-56 m

Điện áp : 380V/3pha

 
18,642,727 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 10 HP

Lưu lượng : 9-42 m3/h

Cột áp : 47-43 m

Điện áp : 380V/3pha

 
14,379,091 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 10 HP

Lưu lượng : 6-36 m3/h

Cột áp : 60-38 m

Điện áp : 380V/3pha

 
13,042,727 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 7.5 HP

Lưu lượng : 6-36 m3/h

Cột áp : 52-28 m

Điện áp : 380V/3pha

 
12,566,364 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 5.5 HP

Lưu lượng : 6-27 m3/h

Cột áp : 40-27 m

Điện áp : 380V/3pha

 
10,848,182 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 4 HP

Lưu lượng : 6-27 m3/h

Cột áp : 36-22 m

Điện áp : 380V/3pha

 
7,475,455 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 6-24 m3/h

Cột áp : 28-14 m

Điện áp : 380V/3pha

 
6,076,364 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 4,5-21 m3/h

Cột áp : 24-14 m

Điện áp : 380V/3pha

 
5,471,818 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 5.5 HP

Lưu lượng : 6-42 m3/h

Cột áp : 37-19 m

Điện áp : 380V/3pha

 
8,111,818 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 4 HP

Lưu lượng : 6-42 m3/h

Cột áp : 31-12 m

Điện áp : 380V/3pha

 
7,284,545 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 6-30 m3/h

Cột áp : 32-13 m

Điện áp : 380V/3pha

 
5,217,273 vnđ